Paarup Menighedsråd og håndtering af persondata

Paarup Menighedsråd har på sit møde 29. maj 2018 godkendt en kortfattet handleplan for opbevaring og anvendelse af persondata.

Handleplanen findes her