Musik i sognegården

Musik og sang fylder meget i sognegården.

Der er tradition for at indlede møder og arrangementer med en sang.