Indsamling i Paarup Sogn

I Paarup sogn er der tradition for at samle ind til forskellige formål i året løb. MobilePay betyder at sognet har kunnet placere sig højt i et vigende indsamlingsmarked.

I 2021 blev der indsamlet næsten 24.000 kr.