Fødsel

Ved fødsel

Ved fødsler hvor en jordemoder medvirker, anmeldes fødslen automatisk, og forældrene skal ikke foretage sig yderligere.
Har der ikke medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel.

Faderskab og forældremyndighed

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret ved anmeldelsen af barnets fødsel. Hvis I ikke er gift og sammen ønsker at varetage omsorg og ansvar for barnet, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk. Dette skal ske senest 28 dage efter fødslen. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Navngivning

Barnet skal have et navn enten ved dåb eller navngivning, inden barnet er 6 måneder. Henvendelse herom til kirkekontoret.

Hvis I er i tvivl om det navn, I gerne vil have, er godkendt, kan I se det på Familieretshusets hjememside www.familieretshuset.dk. Her finder I en liste over godkendte fornavne, og I kan også se hvilke mellem- og efternavne barnet kan få. I er altid velkomne til at kontakte kirkekomtoret, hvis I har spørgsmål eller ønsker vejledning. 

Ønsker I ikke at få jeres barn døbt eller ønsker I at navngive jeres barn før dåben, ansøger I om navngivning på www.borger.dk 

Ved dåb

Dåb aftales med kirkekontoret. Der skal være mindst to og højst fem faddere, som selv skal være døbt og konfirmeret/have nået konfirmationsalderen. 
Navnene på fadderne afleveres til kirkekontoret.