Mødekalender

Menighedsrådet mødes i almindelighed en gang om måneden - almindeligvis den sidste tirsdag i måneden - kl. 19.00 i sognegården.
Møderne er åbne for alle interesserede.

Dagsorden kan ses i sognegården, referat lægges på hjemmesiden.

Følgende datoer er lagt fast for 2024 :

Tirsdag den 30. januar

Tirsdag den 27. februar

Tirsdag den 19. marts

Tirsdag den 30. april

Tirsdag den 28. maj

Tirsdag den 18. juni

Tirsdag den 27. august

Tirsdag den 24. september

Tirsdag den 29. oktober

Tirsdag den 26. november


Alle datoer kl. 19.00

   Menighedsråds møder