Navngivning

Ifølge navneloven skal et barn navngives, inden der er gået seks måneder. Jeres barn kan enten blive navngivet ved dåb - læs mere under dåb eller I kan ansøge om navngivning på borger.dk - læs mere om navngivning på borger.dk 
Lister over godkendte fornavne kan ses på Familieretshusets hjemmeside.Læs mere om godkendte fornavne på Familieretshusets hjemmeside