Plejehjemsgudstjenester

Der holdes en andagt på tirsdage i ulige uger kl. 10.30 i cafeteriet på Villestofte Plejecenter. Andagten holdes i Aktivitetsrummet (mellem hus E og hus F).

Der holdes en andagt i cafeteriet på Botilbudet Rydså torsdage i ulige uger kl. 10.30.

Ta’ gerne en ledsager med
På gensyn
Sognepræsterne 

Villestofte Plejecenter (tirsdag)

Botilbuddet Rydsåvej (torsdag)

   

8. november

10. november

22. november

24. november

6. december

8. december

20. december

22. december

 

 

2023

2023

3. januar 

5. januar

17. januar 

19. januar 

31. januar 

2. februar 

14. februar

16. februar

28. februar 2. marts
14. marts 16. marts
28. marts 30. marts
11. april 13. april
25. april 27. april
9. maj 11. maj
23. maj  25. maj
6. juni 8. juni
   

   Plejehjemsgudstjenester