Menighedsrådet

Menighedsrådet 2020-2024

Se navnene under medlemmer.

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2020.  Under medlemmer ses navnene på de valgte sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år.
Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som blandt andet sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Henvendelser til menighedsrådet kan ske på 7784@sogn.dk - eller via sikker mail

   Menighedsrådsmøder