Renovering 2016-2017

I årene 2016-2017 gennemgik Paarup Kirke en omfattende renovering

2017

Alle lysekroner blev taget ned og sat i stand, inden de igen kom på plads i kirkerummet. Der blev desuden anskaffet nye lysekroner til at supplere de istandsatte. De nye lysekroner blev designet af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen. 
Bænkene blev sat ind i kirkerummet igen. Der var nødvendigt at gøre plads til fjernvarme-installationer i bænkene, som på grund af dette blev afkortet. Der blev også bænke til overs, bl.a. fra sideskibene, hvor der blev opsat stole. Fire af bænkene blev flyttet ned i kapellet på kirkegården og nogle blev solgt ved kirkens bazar dette år. 
I sideskibene blev der taget ny teknik i brug. Der blev ophængt et kamera på orgel-pulpituret med retning mod alteret. Via en projektor kan billedet ses på den østlige væg i sideskibet, så kirkegængere i denne del af kirken kan følge med i, hvad der sker oppe ved alteret. 
Teknikken betød også, at der i stedet for spejle ved orgelet, blev opsat skærme, så organisterne ved hjælp af den ene skærm bedre kan følge med i gudstjenesten og ved hjælp af den anden skærm bedre kan se ned i våbenhuset og følge fx. brudepar.
Ved renoveringen af kirken blev der med hjælp fra Paarup Elforsynings Fond penge til et klokkespil (opsat i 2018), så der er mulighed for sætte klokkespillet i gang samtidig med at der spilles på orgelet. Dermed bliver orgelmusikken endnu mere festlig, når det passer til lejligheden. 
Der blev der også anskaffet et Yamaha Avantgrand hybridklaver som suppleent til det store orgel. 

November 2016

Kirken var nu blevet ryddet helt for inventar og stod tom. Orgelet var blevet forsvarligt pakket ind, og tømreren var i gang med istandsættelse af bænkene på sit værksted. El- og vvs-folkene havde lagt nye installationer i gulvet, og i slutningen af måneden etablerede Fjernvarme Fyn stikledning.
Stabilisering af tagværker over koret blev desuden udført, og i samarbejde med Nationalmuseet og arkitekten blev det besluttet at lade den indmurede bjælke i koret blive på sin plads.
Mureren var i fuld gang med afrensning og reparation af væggene, som blev kalket i november.
Der blev holdt byggemøder hver eller hver anden uge efter behov.

August 2016

Renoveringen af Paarup kirke blev påbegyndt og overladt til kyndige håndværkere, der gik i gang med at stabilisere tagværket over koret. Hele kirkerummet skulle tømmes for inventar - og hvad der ikke kunne fjernes, blev skjult forsvarligt bag trækasser. Væggene skulle kalkes, kirkebænkene skulle males og trægulvene under bænkene skulle fornyes.
Teglgulvene skulle ligeledes tages op, og der skulle graves ud til at føre fjernvarmerør og øvrige installationer frem. Nationalmuseet overvågede hele processen.
Til bænkerækkerne valgte menighedsrådet en brunviolet farve, som hedder dodenkop.
Alle aktiviteter i kirken blev flyttet til sognegården, og som udgangspunkt foregik gudstjenester, dåb og vielser i sognegården.
Begravelse eller bisættelse kunne foregå fra sognegården, og derudover indgik menighedsrådet aftaler om lån af Korup, Næsby Kirke og Hans Tausen Kirke.