Vielse

  • Kontakt kirkekontoret, som reserverer dato og tid i kirken.
  • Ca. fire måneder før vielsen skal I søge om en prøvelsesattest på www.borger.dk Her udfylder I og indsender en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om du og din partner opfylder betingelserne for at blive gift. Prøvelsesattest betyder egentlig bare, at kommunen "prøver" betingelserne for ægteskab. Det vil sige, om de lovmæssige krav er opfyldt.
   Den udstedte prøvelsesattest skal leveres til kirkekontoret - uden den kan vi ikke vie jer.
  • Der skal aftales en samtale med præsten, som skal foretage vielsen.
  • Formularen til eventuel navneændring på bryllupsdagen findes på www.borger.dk
  • Pyntning af kirken aftales med kirketjeneren.

Kontakt kirkekontoret for nærmere vejledning.