Om gudstjenesterne

Bøger på alter

Højmessen
Sådan kaldes den gudstjeneste, der traditionelt ligger søndag formiddag kl. 10.
Højmessen varer en times tid og byder på ro og rum til eftertanke og et ritual, man kan træde ind i. Højmessen har bud til alle.

Dåbs- og familiegudstjenester
Der bor mange unge familier i Paarup sogn. Og vi er så heldige, at langt den overvejende del af de børn, der bliver født her, også bliver døbt i vores kirke. Hertil kommer, at mange, der ikke bor i sognet men er knyttet til det, vælger at få deres børn døbt her. Det giver os 125–150 dåb om året, og det kan ikke passes ind i gudstjenesten søndag formiddag. Derfor har vi dåbs- og familiegudstjenester cirka to lørdage om måneden kl. 11.00. Her er ofte rigtig mange børn til dåb, men vi prøver at sætte 4 som maksimum. Lørdag er en god dag for både gæster og værter, og disse gudstjenester er lagt til rette på en måde, så de i både salmevalg og form henvender sig netop til børnefamilier, der måske ikke er så velkendt med gudstjenesten. Dåbs- og familiegudstjenesten varer i reglen 45 minutter og er også et tilbud til børnefamilier, der gerne vil lære deres børn at blive fortrolige med kirken. Det er vigtigt at slå fast, at det er en rigtig gudstjeneste, som er ramme om børnenes dåb og ikke en discountløsning.

Børnegudstjeneste juleaften
De to første gudstjenester juleaftensdag kl. 9.30 og kl. 10.45 er hvert år tilrettelagt, så de i særlig grad henvender sig til børnene. Gudstjenesterne foregår i kirken. Det er en fast og meget velbesøgt tradition i Paarup kirke.

Høstgudstjeneste
Vores sogn er et gammelt landsogn, så selvfølgelig holder vi også høstgudstjeneste, selvom det ikke er mange, der lever af landbrug længere. Høstgudstjenesten er en mulighed for at komme i kirke for sammen at overveje livets vilkår og få skærpet opmærksomheden på, at liv og fællesskab er gaver der rækkes os. Ikke en selvfølge eller for den sags skyld en ret.

Allehelgensgudstjeneste
Ved Allehelgen, de første dage i november, mindes vi efter gammel skik i særlig grad vores døde. Det markerer vi med en smuk og højtidelig gudstjeneste, hvor musik og læsninger veksler med fællessalmer og oplæsning af navnene på sognets døde siden sidste år. Der bliver udsendt indbydelse til alle, der har underskrevet en dødsanmeldelse, men gudstjenesten er som alle andre åben for alle.

Gudstjenester i plejeboliger
Udover gudstjenester i kirken og lejlighedsvis i sognegården, har vi mere end 50 gudstjenester årligt på plejecentrene i sognet som et tilbud til beboere og eventuelt pårørende. Tidspunkterne kan ses under punktet: Andre gudstjenester.

Andre særlige gudstjenester
I løbet af året afholder vi en række temaugudstjenester. De er beskrevet i kirkebladet og på hjemmesidens kalender.

   Gudstjenester