Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald henvender man sig ofte til en bedemand, som hjælper med de praktiske ting. Kirkekontoret er også behjælpelig med formaliteterne.

Tid og sted for begravelsen/bisættelsen aftales med den præst, som skal medvirke. Uanset om det er kremering eller jordbegravelse, der skal ske efterfølgende, kan den kirkelige handling altid ske i ens sognekirke, hvis afdøde var medlem af folkekirken..

Anmodning om begravelse eller ligbrænding udfyldes almindeligvis af bedemanden. Ellers kan man indsende en anmodning via www.borger.dk
Ved anmeldelsen gives besked om begravelse eller ligbrænding i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Lægens dødsattest afleveres til kirkekontoret, hvis lægen ikke har indberettet dødsfaldet digitalt. 

Vedrørende gravsted rettes henvendelse til kirkegårdskontoret.