Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Renovering 2016

Endelig i gang

November 2016
Kirken er nu helt tom, orglet er forsvarligt pakket ind, og tømreren er i gang med istandsættelse af bænkene på sit værksted. Både el- og vvs-folkene har lagt nye installationer i gulvet, og primo november etablerer Fjernvarme Fyn stikledning.
Stabilisering af tagværker over koret er udført, og i samarbejde med Nationalmuseet og arkitekten er det besluttet at lade den indmurede bjælke i koret blive på sin plads.
Mureren er i fuld gang med afrensning og reparation af væggene, som skal kalkes i november.
Der bliver holdt byggemøder hver eller hver anden uge efter behov.
Indtil nu følger arbejdet tidsplanen, der er lagt forud for projektets start. Menighedsrådet havde håbet at kunne meddele en dato for åbning af kirken til foråret, men projektets størrelse og karakter gør, at det vil være for usikkert ved udgivelsen af dette blad.
Ifølge tidsplanen skulle kirken være klar til åbning til den 1. april 2017, men det er således stadig med et vist forbehold.

August 2016
Paarup kirke er overladt til kyndige håndværkere, der er godt i gang med at stabilisere tagværket over koret. Der skal også fjernes en indmuret bjælke i koret. Hele kirkerummet er tømt for inventar - og hvad der ikke kan fjernes er skjult forsvarligt bag trækasser. Væggene skal kalkes, og kirkebænkene skal males, trægulvene under bænkene skal fornyes.
Teglgulvene skal ligeledes tages op. Så skal der graves ud til at føre fjernvarmerør og øvrige installationer frem. Nationalmuseet overvåger processen. I oktober skal der afrenses og repareres indvendige vægge før kalkning i november, så der forhåbentlig bliver klar til at lægge nye teglgulve i december. De skal gerne kunne hærde i juleferien.
I januar skal varmeinstallationerne færdiggøres, ligesom bænkerækker og øvrigt inventar skal renoveres og genopsættes i februar. Den sidste etape med lys og lyd samt maling af orgelpulpitur er planlagt til marts måned, således at kirken forhåbentlig bliver klar til åbning til april 2017.
Til bænkerækkerne har menighedsrådet valgt en brunviolet farve, som hedder dodenkop. Endelig beslutning med hensyn til hynder samt farve på pulpituret tages først, når bænkene er renoveret og tilbage i kirken.
Alle aktiviteter i kirken er flyttet til sognegården.
Som udgangspunkt foregår gudstjenester, dåb og vielser i sognegården.
Begravelse eller bisættelse kan foregå fra sognegården, dog har menighedsrådet indgået aftaler om lån af Korup, Næsby og Hans Tausen kirker. Kirkekontoret vil være behjælpelig med information og aftale.
Menighedsrådet håber, at kirken vil kunne åbne før forårets konfirmationer og meget gerne, at planen holder, således at det kan blive omkring 1. april 2017.